MMSZ5225B

SKU: MMSZ5225B

BRAND: Vishay


ZENER DIODE 3V0 500MW SMD SOD-123